Sökmotoroptimering av er webbplats

Varför sökmarknadsföring?

När dina kunders beslutsprocess anpassar sig till den digitala världen betyder det att du som annonsör och säljare också behöver anpassa dig. Den digitala utvecklingen skapar möjligheter; för kunder att själv få information och svar på frågor och för säljare att möta mer beslutsmässiga kunder än tidigare.

90 % av Sveriges invånare gör ca 55 miljoner sökningar på Google per dag, 70 % av köpprocessen är idag klar när en kund tar kontakt med en säljare och 2017 ansågs sökmotorer vara en mer tillförlitliga än traditionella medier. Därför behöver du inkludera en stark närvaro på Google i din marknadsmix och det kan du antingen göra genom att köpa annonser , s.k. Google Ads eller att optimera din webbplats i syfte att Google ska uppfatta dig som den mest relevantaste aktören på din marknad.

Fördelar med Sökmotoroptimering (SEO)

Fördelarna med SEO är flera, framförallt är det i längden en kostnadseffektivare lösning. Då din annonsbudget inte begränsar hur många besök du löpande kan få till din webbplats. En stark s.k. organisk ranking, som uppnås genom SEO tenderar också att vara starkare ur varumärkesperspektiv då många är av uppfattningen att det är de marknadsledande företagen som Google listar först vilket oftast innebär att du vinner fler klick än du gör med en annons.

Vi ser att SEO passar bra för företag som

 • vill växa på en eller flera lokala marknader
 • har tålamod och ser långsiktigt på sina marknadsinvesteringar
 • säljer tjänster och produkter med längre säljcykler
 • verkar på en befintlig marknad, där kunden naturligt ser företagets produkter och tjänster som en lösning på sina behov. Genom SEO kan ditt företag idag
 • vinna tre stycken placeringar i Googles sökresultat “Knowledgeboxen”

“Knowledgeboxen” = placering #0

Om din webbplats är korrekt upptaggad, besvarar kundens sökfråga samt eventuellt närliggande frågeställningar bättre än någon annan kan ditt företag i viss fall exponeras genom den s.k. “knowledgeboxen” eller position #0, ovanför det organiska sökresultatet.


Det organiska flödet

På varje given sökning listar Google tio stycken webbplatser i rangordning, utifrån vilken sida som anses vara den mest relevanta sidan. Dessa numreras i regel från 1 till 10, varefter användaren får klicka vidare till sidan två för plats elva till tjugo osv.


“Local pack”, eller Google maps

Har du också en väl optimerad företagsprofil (Google my business) och sökningen är av lokal karaktär, eller om Google kan förstå att du har produkter och tjänster av lokal karaktär kan du också vinna en placering i kartlistningen, vilken oftast visas mellan “knowledgeboxen” och det organiska flödet, eller en bit ner i det organiska flödet.


Så här lyckas vi med SEO

För att avgöra vilken webbplats som är den mest relevanta på varje given sökning har Google utvecklat en algoritm som värderar din webbplats utifrån ungefär 200 st faktorer. Algoritmen utvecklas löpande genom att antingen omvärdera betydelsen för de olika faktorerna eller genom att ta hänsyn till nya faktorer inom och utanför Googles kontroll.

Förenklat brukar vi bryta ner Googles faktorer i tre kategorier vilka är kärnan i vår leverans. För att värderas som en av de mest relevanta aktörerna på din marknad behöver du:

 1. Det bästa innehållet
  Att Google älskar text börjar bli en sliten klyscha. Men faktum är att text har en väldigt stor betydelse för hur din webbplats lyckas i Google sök. Kortfattat innebär att du bättre än dina konkurrenter besvarar kundens sökfrågor på ämnet samtidigt som dina texter är bättre strukturerade och mer engagerande.
 2. De bästa tekniska förutsättningarna
  Din webbplats behöver ha en bra balans mellan webbplatskod och text, den behöver fungera för de enheter dina användare använder sig av, den behöver ha bättre responstider än dina konkurrenter kan erbjuda och den behöver vara taggad och strukturerad för att göra det lättare för sökmotorerna att förstå dess innebörd.
 3. Den bästa externa populariteten
  Du behöver ha “ett liv” på nätet i form av att ditt varumärke och dina produkter och tjänster är omnämnda och delade på andra webbplatser samtidigt som du behöver ha en stark Google my businessprofil.

Det här får du i vårt erbjudande för SEO

 • hjälp att göra en inventering av vilka sökord som är relevanta och värdefulla för dig och ditt företag
 • hjälp med hur du ska definiera dina mål samt hur dessa ska mätas och målstyras
 • alla kompetenser som krävs för att både möta de kända initiala behov som din webbplats har samt de behov som uppstår längst vägen när dina konkurrenter
 • uppdaterar sin SEO eller då Google utvecklar sin algoritm
 • löpande uppföljning av hur projektet går och utvecklar sig

Hur kan vi hjälpa dig?