Så hanterar vi era Google Ads kampanjer

För att lyckas med Google Ads behövs det kunnande

Hjälp med Google Ads

För att lyckas med Google Ads behövs det kunnande och planering. Tillsammans med vår certifierade Google Ads specialist går ni igenom kampanjernas syfte och mål.

Inom vilket geografiskt område ska ni exponeras, vilken tid på dygnet och vilken dagsbudget önskar ni. Budgeten bestämmer ni helt och hållet och ni betalar bara för de klick ni får genom era annonser, för de sökord ni valt att synas på när era kunder söker efter era tjänster.

Allt detta ingår när vi hjälper er

Analys, uppstart och struktur av ert Google Ads-konto

Ett Google Ads konto är grunden för att kunna annonsera på Google och nå de som söker era tjänster. Vi hjälper er skapa och bygga upp ett Google Ads konto som ni äger. När kontot är skapat hjälper vi er att komma igång.

 • Strategi av mål med kampanj
 • Struktur av ert Google Ads konto
 • Sökordsanalys för relevanta sökord / sökfraser
 • Analys av månatlig sökvolym för varje sökord
 • Uppsättning av upp till 3 kampanjer
 • Uppsättning av upp till 3 annonsgrupper
 • Skapande av 3 annonser per annonsgrupp

Löpande optimering utan bindningstid

Det löpande optimeringsarbetet är en mycket viktig del i er annonsering med Google Ads. Här sköter vår Google Ads-certifierade specialist era kampanjer och jobbar aktivt med att förbättra och justera de viktiga beståndsdelarna för en lönsam och kostnadseffektiv annonsering.

Några delar som specialisten jobbar med är:

 • Kampanjer, sökord och annonser
 • Budnivå och budstrategi
 • Uteslutning av felaktig och olönsam trafik genom negativa sökord
 • Testning av annonser
 • Löpande rapportering (1 gång/månad)
 • Konverteringstips

Exempel på hur en Google Ads annons syns och matchar det sökord kunden använt

 1. Sökordet är ”Inredningsglas”
 2. Annonsen svarar på kundens behov genom rätt rubiker och texter
 3. Annonsen länkar kunden till rätt landningssidan ”inredningsglas” där mer info och offertformulär finns

Hur kan vi hjälpa dig?