Ny Webbplats till Tobaksfakta

Vi designade en informativ webbplats med ett viktigt budskap. Med målet om ett tobaksfritt Sverige.

Ny Webbplats Tobaksfakta

Tobaksfakta är en ideell förening vars syfte är att informera om tobak och tobaksindustrin. Vi på KA Webbyrå fick som uppdrag att skapa en ny modern webbplats åt Tobaksfakta. Förutom en ny uppfräschad design har målet också varit att skapa en mer lättnavigerad sida.

Besök webbplatsen

Utförande

Tobaksfakta har funnits länge med många besökare. Därför var det viktigt för oss på KA att ha detta i åtanke. I produktionen valde vi att bevara känslan av webbplatsen och modernisera den mot marknaden.

Medverkar i Publishingpriset 2019

Tobaksfaktas nya webbplats är ett väldigt lyckat projekt. Vi på KA Webbyrå och vår uppdragsgivare är så nöjda med resultatet så vi valt att anmäla tobaksfakta.se till Publishingpriset i kategorin: Sajter som marknadsför föreningar/organisationer.

Målgrupp

  • Politiker
  • Tjänstemän som arbetar tobaksförebyggande inom offentlig-, privat- och ideell sektor
  • Personer som brukar tobak
  • Barn, unga och lärare

Syfte med webbplatsen

Webbplatsen är Tobaksfaktas viktigaste verktyg. Genom information, utbildning och opinionsbildning vill Tobaksfakta sprida kunskap om tobaksproduktionen och dess konsekvenser för människor och miljö. Man vill väcka engagemang för fortsatt minskat tobaksbruk i befolkningen med sikte på en tobaksfri framtid. Ett viktigt etappmål är att till år 2025 få ned rökningen till under fem procent så att den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. Detta mål har fått namnet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och är den samlande visionen för en bred opinionssatsning som stöds av organisationer, myndigheter och företag i hela Sverige.

Hur kan vi hjälpa dig?