SEO

Search Engine Optimization

Sökmotoroptimering handlar om att förbättra rankningen och skaffa bättre position på Sökmotorerna. Genom att skapa bra sökbart innehåll så får din webbplats en högre placering i sökmotorerna och hittas lättare av intressenter.
En viktig del är att besökarna ska uppleva webbplatsen på ett positivt sätt vilket stärker varumärket och ger ökad försäljning.

Inför vårt arbete har vi ett nära samarbete med SEO-specialisten Daniel Larsson som driver företaget expandtalk. Som ett första steg gör vi alltid en utvärdering av er webbplats. Vi har verktyg som gör att vi kan följa nyckelord, konkurrenter och olika data från Google. Genom bra rapportering så kan arbetetsprocessen följas. Vår kärnkompetens omfattar SEO, PPC, Adwords och Content marketing. Vi samarbetar ofta med marknadsavdelningar, utvecklare, reklambyråer och webbyråer.

Nyckelordsanalys och sökanalyser

Nyckelordsstatistik kring de största sökorden som har hög sökvolym är ofta det första steget när vi jobbar med SEO eller SEM. Istället för att bygga en webbplats utifrån allmänt tyckande utgår vi från de sökvolymer som vi vet finns ute på nätet och som potentiella kunder använder.

När vi tar fram nyckelorden ser vi även varifrån konkurrenterna får sin trafik och om det finns några sökord som vi kan använda. Sökmotoroptimering med ordentlig sökanalys handlar i grunden om att hitta rätt typ av konsumenter att rikta sina marknadsföringsinsatser mot.

Sökbeteendeanalys

Att ranka högt på stora och breda nyckelord – som ibland kallas ”whales” – innebär att vi är tidigt involverad i kundens köpprocess och har möjlighet att påverka kunden till köp. De breda sökorden har stora sökvolymer och oftast hård konkurrens till skillnad från long-tail sökord som utöver lägre konkurrens, är lätt att ranka på.

Välkommen till oss!

Vi presenterar oss gärna över en kopp kaffe. Skicka in din mailadress eller telefonnummer så bokar vi en tid. Vårt kontor är centralt beläget i Hammarby Sjöstad. Vi hörs!