Direktupphandling av webbplatser för två samordningsförbund

Nya webbplatser med fokus på tillgänglighet

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Samordningsförbundet i Södertälje.

Syftet med upphandlingen var att skapa uppdaterade och ändamålsenliga webbplatser med modernt snitt och enkel att hitta information både för allmänheten och medarbetare på myndigheterna. Webbplatserna skulle även vara enkla att hantera och uppdatera för respektive förbunds administratörer. Ett krav var också att de skulle uppfylla kraven för tillgänglighet enligt webbriktlinjerna WCAG 2.0- nivå AA.

Inom ramen för Samordningsförbundet samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med kommun och landsting för att gemensamt utveckla metoder och arbetssätt för personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

”Vi har fått en uppdaterad hemsida som stödjer vår verksamhet genom större tillgänglighet. Ett stort tack till KA Webbyrås designer Katarina Wågberg!”

Med vänlig hälsning,
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem & Samordningsförbundet i Södertälje

Några krav från förbunden vid val av leverantör

 • Uppfylla tillgänglighetskriterier enligt WCAG 2.0- nivå AA
 • Bra CMS-verktyg för enkel uppdatering av innehållet
 • Introduktionsutbildning i CMS-verktyget
 • Fortlöpande teknisk support i användandet av verktyget
 • Följa förbundens grafiska profil
 • Upplevas intuitivt och enkel att navigera i
 • Bra sökfunktion för relevanta resultat
 • Anmälan till seminarier
 • Anpassning för mobiltelefoner
 • Grundläggande sökmotoranpassning
 • Google Analytics för rapportering av besöksstatistik
 • Karta via Google maps
 • Möjlighet till Sociala media-knappar

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.